Ontwikkel het potentieel van uw medewerkers

Bent u op zoek naar een effectieve manier om het potentieel van uw medewerkers in kaart te brengen? Dan kan één van de assessments uitkomst bieden:

  • Ontwikkelassessments: hiermee worden de competenties, intelligentie en persoonlijkheid van de medewerker gemeten. Tevens wordt hiermee in kaart gebracht tot in hoeverre de medewerker bij zijn/haar huidige functie past en wat het potentieel is voor een toekomstige positie.
  • Selectie assessment: dit assessment meet tot in hoeverre de sollicitant aansluit binnen een openstaande vacature. U schat hiermee in tot in hoeverre een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie.
  • Loopbaan assessment: dit assessment geeft inzicht in welke functie of organisatie het beste past bij de medewerker.

Wat leveren assessments u op?

Duurzame inzetbaarheid

Door assessments uit te voeren wordt de inzetbaarheid van uw medewerker volledig getoetst. Hierdoor wordt de medewerker duurzaam inzetbaar.

Inzicht in competenties

U krijgt inzicht in de competenties van u medewerkers.

Valide onderbouwing

Uw selectiekeuzes krijgen een valide onderbouwing wanneer er een nieuwe medewerker wordt aangenomen.

Waar worden assessments voor ingezet?

Om het ontwikkelpotentieel van uw medewerker in kaart te brengen worden zes stappen doorlopen. Hiermee krijgt u inzicht in de sterke- en verbeterpunten van de medewerker.

6 concrete stappen

Wij volgen 6 concrete stappen bij de uitvoer van een assessment.

U doet de aanvraag

Door onderstaand formulier in te vullen doet u een aanvraag voor de assessment dienst.

Een verdiepend gesprek

Wij maken kennis met zowel werkgever als werknemer. We brengen samen de hulpvraag in kaart.

We stellen een assessmentplan op

Om antwoord te krijgen op de hulpvraag wordt er een assessmentplan opgesteld.

We voeren het assessment uit

Wij voeren het door u gewenste assessment uit. We zorgen voor een wetenschappelijke onderbouwing zodat u het ontwikkelpotentieel van uw medewerker in kaart heeft.

We voeren een verdiepend gesprek met uw medewerker uit

We gaan met uw medewerker in gesprek om de resultaten te bespreken. Op basis hiervan creëren wij een plan van aanpak.

U zet concrete stappen

Als het assessment traject is afgerond kunt u aan de slag met concrete stappen.

Contactformulier