Ontwikkeling van medewerkers

Het loopbaantraject verschilt per persoon en kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Onze professionals helpen u graag verder om het traject van medewerkers in kaart te brengen en ontwikkelmogelijkheden te bekijken.

Wat levert loopbaancoaching op?

Optimale benutting arbeidspotentieel

Door middel van loopbaancoaching wordt getracht om het volledige arbeidspotentieel te benutten. De ontwikkeling wordt geactiveerd en draagt bij aan de binding van medewerkers.

Hogere motivatie en betrokkenheid

Met loopbaancoaching wordt de motivatie en betrokkenheid gestimuleerd. Gesprekken, opdrachten en assessments zorgen ervoor dat de drijfveren en competenties van de medewerker zichtbaar worden.

Verhoogde productiviteit

Loopbaancoaching verhoogt de productiviteit van de werknemers. Doordat de competenties van de werknemers goed in beeld worden gebracht, kan de productiviteit stijgen.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers kan worden gerealiseerd door onze analyse en advies.

Hoe ziet loopbaancoaching eruit?

Het loopbaancoaching traject bestaat uit een aantal vaste stappen die van te voren bepaald zijn. Hierdoor zet uw medewerker de concrete stappen die benodigd zijn.

5 concrete stappen

De 5 concrete stappen die we bij loopbaancoaching doorlopen zijn de volgende.

U doet een aanvraag

Interesse in loopbaancoaching? Vul het formulier in.

Een verdiepend gesprek met uw medewerker

Tijdens het verdiepende gesprek wordt er kennis gemaakt met zowel werkgever als werknemer. Hier brengen we ook de hulpvraag in kaart.

Coachingsplan in beeld

In de derde stap bepalen we de doelstellingen en stellen we aan de hand daarvan een coachingsplan op.

Coachen van de medewerkers

Met behulp van gesprekken, opdrachten en assessments kijken we naar de capaciteiten van de werknemer. Tevens kijken we naar competenties, drijfveren, interesses en persoonlijkheidstrekken. Op basis hiervan kunnen we gericht coachen.

Uw medewerker zet concrete stappen

Door het traject heen zet uw medewerker concrete stappen.

Contactformulier